Výsledky, protesty a diskvalifikace

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Pořadí soutěžících je dáno dosaženým časem a trestnými body za nezasažení bóje. Trestné body jsou přepočítávány na čas, 1 trestný bod = 10 sekund.
Průběžné výsledky budou dle možností zveřejňovány na výsledkové tabuli.
Vítězové a vítězky všech kategorií obdrží hodnotné ceny.

Protesty při soutěži:

Protest se podává písemně u hlavní(ho) rozhodčí(ho) do 15 minut po zveřejnění průběžných výsledků, v nichž je výsledek závodníka či závodnice, jichž se protest týká, a to s vkladem částky 300 Kč v hotovosti. Řešen bude během nejbližší přestávky. Rozhodnutí o protestu je konečné, v případě zamítnutí připadne vložená částka pořádateli.

Diskvalifikace:

  • nenastoupí-li závodnice či závodník na start do dvou minut od vyhlášení startu jeho rozplavby
  • za předčasný start dvakrát opakovaný
  • za vážné narušení řádného a plynulého průběhu závodu
  • za negativní ovlivnění výsledku jiných soutěžících (např. křížení dráhy)
  • za nedodržení popisu soutěžní disciplíny
  • za neabsolvování celé trati závodu, jejíž délka je 250 m
  • za chování v průběhu závodu, které je nevhodně nebo neslučitelné se stanovami VZS ČČK

O diskvalifikacích soutěžících bude hlavní rozhodčí informovat vedoucí výprav po ukončení rozplavby, ve které k diskvalifikaci došlo.

Výsledkové listiny ke stažení