Podmínky účasti a přihláška

Podmínky účasti v závodu

  • přihláška odeslaná do 22. února 2020
  • zaplacení startovného
  • prezence provedená 28. února 2020 do 21.00 hod
  • závodník startuje na vlastní nebezpečí

Konečný termín pro provedení jakýchkoliv změn ve startovní listině je pátek 28. února 2020 v 21.00 hod.
Závodníci a závodnice, kteří přijedou v den závodu a nejsou přihlášeni předem, nebudou zařazeni na start.

Přihláška

Na přihlášku je třeba uvést:

  • jména, příjmení a data narození závodících
  • název a adresu vysílající místní skupiny VZS
  • adresu a telefonický kontakt na vedoucí/ho výpravy
  • požadavek na zajištění noclehu (které dny, kolik osob)
  • počet osob, které se zúčastní sobotní večeře a večerní zábavy

Přihlášky můžete zasílat:

Rozdělení do jednotlivých závodních kategorií:

CHLAPCI/DÍVKY věk 15-17 let
MUŽI/ŽENY věk 18-39 let
MUŽI/ŽENY věk 40 let a více
OPEN závodníci z řad veřejnosti starší 15 let
ŠTAFETY – MIX celkem 5 závodníků
(3 muži + 2 ženy nebo 2 muži + 3 ženy)
 Štafeta může být složena i ze členů různých MS.
(lze dohlásit v den závodu)

 

POZOR! Všem závodníkům musí být v den závodu 15 let.