Co je Vodní záchranná služba?

Vodní záchranná služba je občanské sdružení, kolektivní člen Českého červeného kříže. Jejím posláním je preventivní záchranná činnost na vodních lokalitách a poskytování kvalifikované předlékařské první pomoci. Je podobným typem organizace jako třeba Horská služba nebo Speleologická záchranná služba. v jejím čele stojí Prezidium VZS, zastřešující činnost jednotlivých místních skupin, která bývá velmi různorodá.

Hlavní náplní záchranářské činnosti místních skupin je hlídání bezpečnosti na umělých a přírodních koupalištích, bazénech i jiných vodních nádržích. VZS však zabezpečuje i různé závody na divoké vodě, triatlonové a jachtařské soutěže, závody motorových člunů nebo soutěže ve vodním lyžování. v rámci Integrovaného záchranného systému v součinnosti s Hasičským záchranným sborem provádějí členové a členky VZS záchranné a potápěčské práce na vodních plochách nebo při živelných pohromách.

Vodní záchranná služba ČČK ČR

Vodní záchranná služba navazuje zejména na sokolské tradice a na záchranářský výcvik, organizovaný v rámci činností spolků YMCA. Tyto kořeny sahají až do poloviny 19. století a byly přerušeny druhou světovou válkou. Teprve v polovině 50. let dr. Jeroným Řepa, účastník předválečných kursů YMCA, znovu prosazuje myšlenku organizovat vodní záchranářství. Z jeho podnětů byla v letech 1967-8 založena Vodní záchranná služba organizovaná v rámci Československého Červeného kříže. Ta se r. 1991 stává členem FIS a r. 1994 spoluzakládajícím členem ILSF. Poměr k ČČK byl upraven v roce 1995, kdy se VZS stala samostatným sdružením a kolektivním členem ČČK s právem užívat znak Červeného kříže.

V rámci VZS je možné absolvovat výcvik k základním kvalifikacím Plavčík (Záchranář III VZS ČČK) a Mistr plavčí (Záchranář II VZS ČČK), případně Instruktor (Záchranář I VZS ČČK). Zájemci se mohou účastnit specializovaných kursů Záchranář na divoké vodě a Záchranář hladinové služby. Pro mládež do 18 let nabízí VZS dvoustupňový přípravný kurz Mladý záchranář.

Něco z historie vodního záchranářství

První organizace, která si dala za úkol pomáhat tonoucím, vznikla v holandském Amsterdamu už v roce 1767, následoval Hamburk (1769). Postupně vznikaly další spolky v mnoha evropských městech. U nás byl první podobnou organizací Pražský dobrovolný sbor ochranný založený r. 1857.

V roce 1878 se ve francouzském Marseille konal první mezinárodní kongres pro záchranu lidských životů, který vyjádřil přání sdružit všechny národní záchranné spolky. Od konce 19. století vznikaly jednotlivé národní federace. Nejstarší je britská Královská společnost vodní záchrany (Royal Life Saving Society), založená v roce 1891, která dodnes sdružuje záchranářské organizace zemí britského Commonwealthu (Kanada, Austrálie, Nový Zéland). Čestnou patronkou RLSS je sama královna Alžběta II. V roce 1910 ve Francii vzniká první mezinárodní záchranářská organizace Fédération Internationale de Sauvetage (FIS). Členem FIS se stala v roce 1991 i československá VZS. Anglofonní země vytvořily v roce 1971 organizaci World Life Saving Society sdružující Velkou Británii, USA, Jihoafrickou republiku, Austrálii a další státy Tichomoří.

V roce 1994 došlo k jednáním a spojení FIS a WLS a vytvoření světové federace vodní záchrany International Life Saving Federation, jejímž členem je také česká VZS. V současné době ILSsdružuje téměř sto záchranářských organizací z celého světa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
tvrdo4
OLYMPUS DIGITAL CAMERA