Popis disciplín

Závod jednotlivců

 • Závodník oblečený do mokrého „pracovního oděvu“ stojí na okraji bazénu. Pracovní oděv musí být zapnut alespoň na 2 knoflíky a nesmí být oblečen naruby. Na startovní povel bere záchrannou podkovu a hází tři hody na cíl, kterým je bójka umístěná na vodní hladině ve vzdálenosti cca 7 m. Každý zásah mimo bóji je jeden trestný bod.
 • Po odházení odloží závodník záchrannou podkovu, skočí do vody a plave 50 m VZ. Žádná část podkovy ani lana nesmí přesahovat vnitřní okraj bazénu.
 • Po doplavání závodník svlékne ve vodě oděv a celý jej vyhodí ven z vody. Při svlékání oděvu se nesmí držet okraje bazénu, při jeho vyhazování již ano. Žádná část odloženého oděvu nesmí přesahovat vnitřní okraj bazénu.
 • Poté plave závodník 50 m VZ.
 • Závodník vyleze ven z bazénu (v prostoru své startovní dráhy), nasadí si ABC, skáče libovolným způsobem do vody, zanoří se na dno (do hloubky 4 m), kde vyloví cihlu, se kterou plave 50 m VZ. Po celou dobu plavání je nutné mít nasazenou masku a dýchací trubici v ústech. Lze doplavat pouze s jednou ploutví.
 • Po doplavání položí cihlu na okraj bazénu, svléká si ABC a kompletní je odloží ven. Cihla ani ABC nesmí přesahovat okraj bazénu.
 • Odepne barel z karabiny, upevněné při „lajně“ vymezující jeho dráhu, uchopí ho a drží neustále oběma rukama, táhne barel 50 m. Na obrátce (25 m) se musí dotknout stěny barelem. V cíli se dotkne barelem nejprve stěny a až poté jej může pustit a připevnit zpět na karabinu na původní místo. Při této disciplíně je dovolen kontakt se dnem bazénu, avšak pouze během obrátky v mělké hloubce.
 • Nakonec plave k bóji, kde se zanoří a z koše zavěšeného pod hladinou (v hloubce asi 2 m) vyloví jeden puk, se kterým doplave na konec bazénu (25 m), kde ho položí na okraj (zde musí zůstat) a plave zpět 25 m VZ do cíle. Čas se zastavuje dohmatem v cíli.
 • Celková délka závodu je 250 metrů.

Vybavení a výstroj

 • potápěčské ploutve do délky 70 cm, není povolena monoploutev
 • dýchací trubice max. průměr 22 mm, max. délka 43 cm
 • potápěčská maska dle vlastního uvážení
 • „pracovní oděv“ zajišťuje pořadatel závodu

MIX štafety 250ka

 • 5 členů družstva, z toho první je oblečen v mokrém „pracovním oděvu“ – stojí v zástupu na označeném místě u startovního bloku bazénu. Kromě prvního závodníka je toto místo mimo vyvýšený okraj. Z daného místa budou dále startovat všichni ostatní závodníci.
 • První závodník stojí na vyvýšeném okraji bazénu, má pracovní oděv zapnut alespoň na 2 knoflíky a oděv nesmí být oblečen naruby. Na startovní povel rozhodčího bere první závodník záchrannou podkovu a hází 3 hody na cíl, kterým je bójka umístěná na vodní hladině ve vzdálenosti cca 7 m. Každý zásah mimo bóji je jeden trestný bod = 10 sek. penalizace.
 • Po odházení všech 3 hodů odloží závodník záchrannou podkovu tak, aby žádná část včetně provazu nepřesahovala přes vnitřní okraj bazénu. Dále skočí do vody a plave prvních 50 m VZP.
 • Po doplavání si závodník svlékne ve vodě oděv a celý jej vyhodí ven z vody. Svlékání započne nejdříve na úrovni schůdků v hluboké vodě. Při svlékání oděvu se nesmí držet okraje bazénu, při vyhazování pracovního oděvu již ano. Žádná část odloženého oděvu nesmí přesahovat hranu bazénu!
 • První závodník, po vysvlečení oděvu, zapíská na píšťalku připevněnou ke startovnímu bloku. Dává tím pokyn dalšímu závodníkovi k přesunu na místo startu (vyvýšený okraj bazénu).
 • Druhý závodník poté plave 50 m VZP.
 • Druhý závodník zapíská na píšťalku připevněnou ke startovnímu bloku. Dává tím pokyn dalšímu závodníkovi k přesunu na místo startu (vyvýšený okraj bazénu).
 • Třetí závodník si nasadí ABC, skáče libovolným způsobem do vody, zanoří se na dno (do hloubky 4 m), kde vyloví cihlu, se kterou plave 50 m VZP. Je nutné po celou dobu plavání mít dýchací trubici v ústech a nasazenou masku. Lze doplavat pouze s jednou ploutví.
 • Po doplavání třetí závodník položí cihlu na okraj bazénu, svlékne si ABC, kompletní je odloží ven z bazénu. Ploutve i cihla nesmí přesahovat přes vnitřní okraj bazénu.
 • Třetí závodník zapíská na píšťalku připevněnou ke startovnímu bloku. Dává tím pokyn dalšímu závodníkovi k přesunu na místo startu (vyvýšený okraj bazénu).
 • Čtvrtý závodník skočí libovolným způsobem do vody, odepne barel z karabiny, upevněné při lajně vymezující jeho dráhu, uchopí ho a drží neustále oběma rukama, táhne barel 50 m. Na obrátce (25 m) se musí nejprve dotknout také barelem. V Cíli se dotkne barelem nejprve stěny, a až poté jej může pustit a připevnit zpět na karabinu na původní místo.
 • Čtvrtý závodník zapíská na píšťalku připevněnou ke startovnímu bloku. Dává tím pokyn dalšímu závodníkovi k přesunu na místo startu (vyvýšený okraj bazénu).
 • Pátý závodník skočí libovolným způsobem do vody, plave k bóji, kde se zanoří a z koše zavěšeného pod hladinou (v hloubce asi 2 m) vyloví jeden puk, se kterým doplave na konec bazénu (25 m), kde ho položí na okraj a plave zpět 25 m VZP do cíle. Čas se zastavuje dohmatem pátého závodníka v cíli.
 • Celková délka závodu je tedy 5 x 50 = 250 metrů.

Vybavení a výstroj

 • 1.závodník: „pracovní oděv“ – dodán pořádající organizací
 • 2.závodník: Bez speciálního vybavení
 • 3.závodník: ABC – potápěčské ploutve max. 70 cm dlouhé, není povolena monoploutev, dýchací trubice max. průměr 22 mm, max. délka 43 cm, potápěčská maska dle vlastního uvážení
 • 4.závodník: Barel – dodán pořádající organizací
 • 5.závodník: Puk – dodán pořádající organizací

 

Pořadající MS VZS Blansko si vyhrazuje právo změnit popis disciplíny nebo jiné organizační záležitosti.