Zajímavosti o úrazech ve vodě a vodním záchranářství

Víte, že..

96% lidí nechodí k vodním plochám plavat, ale jen se koupat? Jen velmi málo lidí chodí plavat za účelem sportovního tréninku nebo kvůli udržení kondice. Díky tomu se prudce snižuje úroveň plaveckých dovedností, schopnost pomoci jiným plavajícím v případě potíží a zvyšuje se riziko tonutí a utonutí?

Nejvíce se topí děti mezi 5 a 9 lety, dále mládež 20 až 24 let a staří lidé ve věku 65 až 69 let? Tyto věkové skupiny tvoří přes 2/3 celkového počtu utonulých?

více něž 2/3 tonoucích jsou muži?

13% úrazů páteře vzniká při sportovní činnosti? Naprostou většinu těchto úrazů způsobují skoky do neznámé vody, zejména u mládeže ve věku 15-24 let?

průměrný roční počet utonulých osob v České republice (okolo 250 lidí) je větší než například v Německu a většině evropských přímořských států vůbec?

ventilační technika z plic do plic, známé „umělé dýchání“, byla uvedena do praxe teprve v r. 1958 a nepřímá srdeční masáž až r. 1960? Od této doby se metodika techniky KPR průběžně proměňuje na základě nových medicínských poznatků, avšak její princip „vše, co potřebujete, jsou dvě ruce“ zůstává stejný?

70% žen se nelíbá tak často jak by chtěly :-)