Školení první pomoci pro KSMB

25-10-16 Michal Vondráček 0 comment

V září 2016 jsme pro Kulturní středisko města Blanska provedli 2 školení první pomoci. Naší snahou bylo zaměřit výuku zejména na praktickou část, během které si lze nejlépe základní postupy první pomoci osvojit. Každý z účastníku si vyzkoušel kardiopulmonární resuscitaci na modelech nejen dospělých pacientů, ale také na modelech dítěte a kojence.
Nedílnou součástí bylo rovněž seznámení s AED (Automatizovaným externím defibrilátorem), na které je v poslední době kladen velký důraz již i v přednemocniční péči. Jeho správné a včasné použití totiž může mnohonásobně zvýšit šance na přežití postiženého se srdeční zástavou.

V dalších částech následně proběhlo teoretické seznámení s řešením několika dalších akutních stavů, jako jsou srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat, anafylaktická reakce a další…
Všem účastníkům děkujeme za pozornost.