Školení učitelského sboru – ZŠ Dvorská

08-02-17 Michal Vondráček 0 comment

Dne 31. 1. 2017 proběhlo pod vedením našich členů školení první pomoci učitelského sboru ZŠ Dvorská Blansko .

Program se skládal ze dvou bloků, přičemž každý z nich obsahoval vlastní teoretickou a praktickou část. Úvodní blok byl věnován základní neodkladné resuscitaci a jejímu nejen teoretickému, ale i praktickému zvládnutí na resuscitačních figurínách dětí a dospělých. Po krátké pauze následovalo ve druhém bloku stručné probrání základních akutních úrazových i neúrazových stavů a jejich zvládnutí v první pomoci. V závěrečné, praktické části byli zájemci seznámeni s přístrojem AED a různými imobilizačními pomůckami.

Děkujeme všem účastníkům za pozornost.